KLIENT : Pracownia Lutnicza 

ZAKRES PRAC: projekt logo, projekt materiałów graficznych, strona www

ZAŁOŻENIA: firma z tradycjami, profesjonalizm, nawiązanie do tradycji